Rekonštrukcia Mosta Ružín ocenená za výnimočné a progresívne projektové riešenie