Námestia a pamiatkové centrá

Predstaničný Park Poprad, I.+II. etapa
Predstaničný Park Poprad, I.+II. etapa
[viac ...]
Revitalizácia námestia Sv. Michala, Jaslovské Bohunice
Revitalizácia námestia Sv. Michala, Jaslovské Bohunice
[viac ...]
Revitalizácia námestia obce Ladomerská Vieska, časť Ladomer
Revitalizácia námestia obce Ladomerská Vieska, časť Ladomer
[viac ...]
Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej
Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej
[viac ...]