BIM odborníci STRABAGu na 5. Národnej BIM Konferencii v Bratislave

Ako jeden z lídrov v odvetví stavebníctva a technológií, a zároveň odborný partner podujatia, sme naplno využili možnosť zúčastniť sa najväčšieho BIM podujatia na Slovensku. STRABAG bol zastúpený expertmi z oblastí dopravného i pozemného staviteľstva.