Výroba betónových zmesí

Základom výrobného sortimentu oblasti FRISCHBETON je výroba a dodávka konštrukčných aj nekonštrukčných betónov, vyrábaných podľa STN EN 206+A1 Národná príloha, pre rôzne stupne vplyvu prostredia. Nekonštrukčné betóny ponúkame od pevnostnej triedy C 8/10, konštrukčné triedy betónov ponúkame od pevnostnej triedy C 12/15.