Železničné stavby

Ozubnicová železnica Štrba – Štrbské Pleso

Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov

Železničný úsek Trenčín – Trenčianska Turná – Mníchova Lehota

Modernizácia údržbovej základne DPB, a.s.

Električková trať Radlinského - Štefanovičová (I. etapa)