Verejné priestranstvá

Revitalizácia námestia obce Ladomerská Vieska, časť Ladomer

Revitalizácia priestoru bývalej colnice v Komárne

Odpočívadlo R4 Košice-Milhosť