Verejné priestranstvá

Revitalizácia námestia obce Ladomerská Vieska, časť Ladomer