KONCERN STRABAG

STRABAG SE je európsky stavebno-technologický koncern s popredným postavením v oblasti inovácií a kapitálovej sily. Ponuka výkonov a služieb zahŕňa všetky oblasti stavebného priemyslu a pokrýva celý reťazec tvorby hodnôt v stavebníctve.