Dokončili sme rekonštrukciu diaľničného mosta v Bratislave

Vzhľadom na dopravnú vyťaženosť diaľničného úseku, na ktorom sa most nachádza, prebiehala rekonštrukcia v dvoch fázach, počas letných školských prázdnin v rokoch 2021 a 2022. Hoci most nevyniká rozmermi a parametrami, ide o objekt, ktorý zabezpečuje križovanie mimoriadne dôležitých a vyťažených cestných a železničných koridorov.