Klemens Haselsteiner nastupuje do funkcie predsedu predstavenstva STRABAG SE

Od 1. januára 2023 Haselsteiner oficiálne prevzal funkciu predsedu predstavenstva STRABAG SE. Nahradil Thomasa Birtela, ktorý odišiel z predstavenstva kvôli dosiahnutiu dôchodkového veku.