Opravy ciest v Bratislave bude STRABAG realizovať aj v rokoch 2023-2026

Hlavné mesto SR Bratislava uzavrelo s tromi dodávateľmi rámcovú dohodu o oprave komunikácií v správe mestského magistrátu. Platná je 48 mesiacov, teda na obdobie rokov 2023-2026.