Po roku opäť v hlavnej prednáškovej aule STU v Bratislave

Ing. Ladislav Thomka, jeden z najskúsenejších členov operatívneho tímu v spoločnosti STRABAG s.r.o., priblížil študentom Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pozíciu stavbyvedúceho v dopravnom staviteľstve.