Naša pobočka vo Zvolene získala environmentálne ocenenie Zelený Merkúr

List ako symbol nepretržitého životného cyklu inšpiroval tvorcov bronzovej plakety, ktorá sa udeľuje víťazovi súťaže Zelený Merkúr. Naša oblasť Stred, sídliaca vo Zvolene a pôsobiaca v oblasti výstavby ciest, ocenenie získala za aktivity pri zavádzaní a zlepšovaní obehového materiálového hospodárstva.