Stavebné práce na žilinskom železničnom uzle prebiehajú podľa plánu

Na kontrolnom dni na stavbe modernizácie uzla Žilina sme privítali povereného premiéra Ľudovíta Ódora v sprievode ďalších predstaviteľov štátu a samosprávy.