Ochrana intravilánu Banskej Bystrice pred povodňami

Výstavba komplexného systému protipovodňovej ochrany v Banskej Bystrici je pre STRABAG s.r.o. jednou z najväčších aktuálne realizovaných zákaziek na Slovensku. Projekt realizujeme v združení so sesterskou spoločnosťou STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo a spoločnosťou Inpek.