Ochrana intravilánu Banskej Bystrice pred povodňami

Výstavba komplexného systému protipovodňovej ochrany v Banskej Bystrici je pre STRABAG s.r.o. jednou z najväčších aktuálne realizovaných zákaziek na Slovensku. Projekt realizujeme v rámci združenia „Banská Bystrica", ktorého členom je aj naša sesterská spoločnosť STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo.