Personálne zmeny vo vedení spoločnosti

Od 1. januára 2023 došlo k zmenám vo vedení spoločnosti STRABAG s.r.o.