STRABAG získal zákazku na prestavbu a rozšírenie železničnej stanice Masarykovo nádraží v Prahe

Rozšírenie koľajiska a vybudovanie platformy pre peších nad celým koľajiskom
Hodnota zákazky cca. 137 mil. eur (3,39 mld. Kč)
Zahájenie stavby v januári 2024