V Komárne sme začali s prestavbou bývalého hraničného priechodu

Zóna v okolí cesty I/64 na Alžbetinom ostrove v Komárne sa dočká rekonštrukcie. Pribudnú dve okružné križovatky a zmodernizujú sa priľahlé odstavné a parkovacie plochy. Úpravami prejde tiež vjazd do ulice Veľkodunajské nábrežie.