Začíname s revitalizáciou pešej zóny v Trenčíne

Rozsiahla prestavba kľúčového verejného priestoru v meste Trenčín by mala trvať do konca roka 2025. Jej najvýraznejším prvkom bude výmena a zjednotenie povrchu spevnených plôch na uliciach Hviezdoslavova, Jaselská, Vajanského a Sládkovičova, no pribudne tiež rozsiahle schodisko pred okresným úradom, stromy, vegetačné ostrovy, ihrisko, fontány či nový mobiliár.