Na úseku R2 Kriváň – Mýtna už pracujeme na hlavných stavebných objektoch

Počast stavebnej sezóny v roku 2021 sme na kľúčových objektoch budúcej rýchlostnej cesty nemohli začať kvôli prebiehajúcemu stavebnému konaniu. Na stavbe mimoriadne komplikovaného úseku však dnes nezačíname úplne od nuly – zrealizovali sme mnohé prípravné práce, ako napríklad výstavbu stavebných dvorov, prístupových ciest, časť výrubov, ako aj archeologické, pyrotechnické či inžiniersko-geologické prieskumy.