V Žiari nad Hronom bude čistejšie vďaka nášmu asfaltu

STRABAG v spolupráci s  firmou EcoButt použil unikátny asfalt s prímesou recyklovaných cigaretových ohorkov – prvý svojho druhu na Slovensku (a zrejme aj vo svete).