STRABAG bude realizovať stredisko technicko-hygienickej údržby železničných koľajových vozidiel vo Zvolene

V priestoroch súčasného Komplexného pracoviska prevádzkového ošetrenia súprav (KPPOS) pri osobnej železničnej stanici vo Zvolene bol dnes slávnostne poklepaný základný kameň pri príležitosti podpísania zmluvy na stavbu „Technicko-hygienickej údržby železničných koľajových vozidiel vo Zvolene“, ktorej zhotoviteľom bude spoločnosť STRABAG s.r.o.