Nová obaľovňa bitúmenových zmesí v Kalinove

Zastaranú technológiu Teltomat V nahradila moderná výrobňa Ammann UniBatch a po zavŕšení testovacej prevádzky je nová obaľovňa pripravená na plný výkon.