LEAN Construction

Základným predpokladom udržania konkurencieschopnosti v stavebníctve je neustále zvyšovanie kvality výkonov. K naplneniu tohto cieľa je popri dobre preškolených zamestnancoch a zodpovedajúcom strojnom vybavení potrebná aj systematická optimalizácia pracovných postupov a nakladania s materiálmi. Na to nám slúžia metódy LEAN construction („štíhla výstavba“).