Železničné stavby

Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov

Železničný úsek Trenčín – Trenčianska Turná – Mníchova Lehota

Električková trať Radlinského - Štefanovičová (I. etapa)

Modernizácia údržbovej základne DPB, a.s.